Düşünme Becerisi

Öğrencilerimize, onları zihinsel, bedensel, sosyal-duygusal ve psikolojik açıdan destekleyen bir eğitim vermeyi hedeflemekteyiz. Bu eğitimi verirken kişilik özellikleri, yaratıcılık, liderlik,...

Akademik Donanım

Güleç ABC Okullarında eğitim ve öğrenim gören her öğrencimizi hedefleri doğrultusunda yönlendirme amacı gütmekteyiz. Yani kendisi için planladığı geleceğine ulaşmasında...

Call Now Button